About us  • eHälsomyndigheten

  • Vi på eHälsomyndigheten arbetar för att Vision e-hälsa 2025 ska bli verklighet. Det gör vi genom att samordna regeringens satsningar inom e-hälsa och erbjuda ett antal produkter och tjänster till individer och professioner.

    Vi använder vår kunskap om digitaliseringens möjligheter för att bidra till ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg.

  •  https://www.ehalsomyndigheten.se
  •  registrator@ehalsomyndigheten.se
  •  010-4586200
  • Publisher

  •  Erika Burlin Hellman, kommunikationschef
  •  010-4586200