Program: Stora scenen pass 2 - Nationella e-hälsodagen 2016

14 Nov 2016 02:49228

Andra passet på stora scenen med:
E-hälsa på djupet - svåra frågor och viktiga svar. En diskussion kring e-hälsoutvecklingens dilemman
Britt-Marie Ahrnell anhörig, Barbro Westerholm (L), SMER,
Patrik Sundström, SKL, Maria Gill, SKL och Jonas Ekström klinikchef Västmanlands Läns Sjukhus samt moderator Hans Winberg, Leading Health Care

Personuppgiftslagen ersätts 2018 av nya EU-regler. Vad innebär det för digitaliseringen inom hälsa, vård och omsorg?
Eva Maria Broberg, Datainspektionen

Paneldiskussion utifrån nya dataskyddsförordningen. Daniel Forslund, SLL, Anna-Greta Brodin, Myndigheten för delaktighet och Charlotta Sandström, eHälsomyndigheten.

Read more