11.00 Viktiga steg i visionsarbetet under 2018

21 Feb 2018 07:50121

Vad händer inom insatsområdena regelverk, standarder och begrepp? Henrik Moberg, Regeringskansliet/Socialdepartementet, Anna Aldehag, Socialstyrelsen och Sara Meunier, Inera.

Read more