12.10 Miniscen

21 Feb 2018 08:2664

Henrik Moberg, Anna Aldehag och Sara Meunier svarar på frågor och Jesper Olsson, eHälsomyndigheten, beskriver en uppföljningsmodell för e-hälsa och sammanfattar en första testmätning av e-hälsan i Sverige.

Read more