13.10 Ashkan Fardost "Alla har missförstått digitaliseringen"

21 Feb 2018 10:211.4 K

Inspirationstalare Ashkan Fardost om hur digital teknik radikalt förändrar människors beteenden och skapar helt nya förväntningar.

Read more