14.00 Goda e-xempel – vad kan vi lära av varandra?

21 Feb 2018 12:50172

IBD Home med Hans Strid, Södra Älvsborgs sjukhus. Självlärande e-hälsosystem för hemtjänsten med Petra Liuski, Utvecklingsenheten Skellefteå kommun. Från dokument till strukturerad dokumentation för systematisk uppföljning i Barnens behov i centrum (BBIC) med Ola Grönnesby, Socialstyrelsen och Erika Spång, Täby kommun.

Read more