14.40 Miniscen

21 Feb 2018 10:2068

Hans Strid, Södra Älvsborgs sjukhus, Petra Liuski, Utvecklingsenheten Skellefteå kommun, Ola Grönnesby, Socialstyrelsen och Erika Spång, Täby kommun svarar på frågor om projekten som de presenterade under "Goda e-xempel" och Carolina Jansson, SKL, presenterar en stödfunktion för strukturerad vårdinformation.

Read more