15.20 Paneldiskussion

21 Feb 2018 10:15163

Paneldiskussion med expertpanelen bestående av Christer Rosenberg, Västra Götalandsregionen, Eva Hellmersson, Neuroförbundet och Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier

Read more