09.40 Vision e-hälsa 2025 – vad gör vi för att Sverige ska bli bäst i världen?

21 Feb 2018 05:42168

Janna Valik, gd eHälsomyndigheten, Olivia Wigzell, gd Socialstyrelsen, Malin Ekman Aldén, gd Myndigheten för delaktighet, Catarina Andersson Forsman, gd Läkemedelsverket, Hans Karlsson, chef SKL:s avdelning för vård och omsorg och Johan Assarsson, vd Inera.

Read more