Program: Stora scenen pass 3 - Nationella e-hälsodagen 20163

14 Nov 2016 03:02216

Tredje passet på stora scenen om:
E-hälsans standarder - var står vi idag? Niklas Eklöf, eHälsomyndigheten

Internationell utblick. Hur arbetar Nederländerna med standarder inom hälsoområdet? Michiel Sprengel, Nictiz

Standarder – en förutsättning för gränsöverskridande e-hälsotjänster.
Henrik Moberg, Socialdepartementet och Lisa Hagberg, eHälsomyndigheten.

Tidboken och andra värdeskapande tjänster - så frigörs resurser med hjälp av standarder. Sara Meunier och Kim Nordlander, Inera

Den digitala samhällsomställningen – hur kan standardisering möjliggöra innovation? Linda Swirtun, Vinnova

Read more