Program: Stora scenen pass 4 - Nationella e-hälsodagen 2016

14 Nov 2016 03:10266

Hur kan digitalisering av statens kunskapsstöd bidra till en mer jämlik vård och omsorg? Lars Torsten Larsson, Socialstyrelsen.

Vikten av nationella verktyg för strukturerad informationshantering – Case från Örebro om automatisk inmatning i journalsystem
Britt-Marie Horttana Örebro

Tyvärr fick konferensen avbrytas lite tidigare än planerat då brandlarmet gick av på grund av snövädret. Vi beklagar detta.

Read more